Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)


Diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về IT và cuộc sống!
 
Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Sakura (1124)
 
hotboy (705)
 
Già Làng (373)
 
con_ca_nho90 (289)
 
that_true (154)
 
theanhkkt (143)
 
phamay (137)
 
lovelonelyman (134)
 
o0ovioletstaro0o (128)
 
stevenhung (122)
 
Âm - Dương lịch
Clock
Logo
11TH02 Pro!
Liên kết
Tin tức 60s
Tin công nghệ
Thời sự 24h
Game Moblie

Share | 
 

 Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tkhking

Member Năng Động


Member Năng Động
avatar

Thú CƯng :
Nam Pisces

Số bài viết : 114
Điểm : 135
Được cảm ơn : 1
Ngày sinh : 18/03/1990
Tham gia ngày : 01/07/2010
Tuổi : 28
Đến từ : Óc Trâu Lấy Ra
Ngề nghiệp : Student
Chăm ngôn : King

Bài gửiTiêu đề: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   4/11/2010, 20:37

Đây là đoạn code game bắn bóng mà cô kêl làm trên lớp các bạn xem thử thế nào nha.

Code:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#define Link "C:\\BORLANDC\\BGI"
#define chonmau 6


int i=0;
int diem=0;
char c;
char ten[20];
class bong{
public:
   int x,y;
   int mau;
   public:
   bong()
   {
      x=81;
      y=240;
      mau=0;
   }
   bong(int x1,int y1,int mau1)
   {
   x=x1;
   y=y1;
   mau=mau1;
   }
   void vebong(int mau)
   {
      setcolor(mau);
      setfillstyle(1,mau);
      fillellipse(x,y,40,40);
   }
   void xoabong()
   {
      x=0;y=0;mau=0;
   }

};
void vekhung()
{
   setcolor(15);

   rectangle(40,39,getmaxx()-34,getmaxy()-38);
}
void Load()
{
gotoxy(30,10); printf("LOADING...");
gotoxy(25,11); printf("ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»");
gotoxy(25,12); printf("º °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° º");
gotoxy(25,13); printf("ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ");
for(int a=27;a<=53;a++)
{    delay(100);
   gotoxy(a,12);printf("%c",219);
}

}
void Diem(int color)
{
  char s[3];
  sprintf(s, "%d", diem);
  setcolor(color);
  outtextxy(570,25, s);
}
void main()
{
  int gr_drive = DETECT, gr_mode;

  initgraph(&gr_drive, &gr_mode,Link);
  cout<<"\t\t\t\tNHAP TEN NGUOI CHOI";
  gotoxy(25,15);
  cout<<"Nhap Ten: ";
  gets(ten);
  strupr(ten);
  cleardevice();
  Load();
  cleardevice();
  outtextxy(500, 25, "Diem :");
  outtextxy(250, 0, "GAME BAN TRUNG");
  outtextxy(getmaxx()-150,getmaxy()-10,"Copyright: TKHKING");
  vekhung();
  Diem(15);
  randomize();
  int so,over;
  bong a[300];
  a[0].x=81;
  a[0].y=80;
  do{
   a[0].mau=random(chonmau);
  }while(a[0].mau<=0);

  a[0].vebong(a[0].mau);
  int ban=0;

  do{

   if(kbhit()&&!ban)
   {
      c=getch();
      if(c==0)
         c=getch();
      a[i].vebong(0);
      switch(c)
      {
         case 27:break;
         case 72:{
            if(a[i].y>80)
               a[i].y-=80;
            break;

         }
         case 80:{
            if(a[i].y<getmaxy()-80)
               a[i].y+=80;
            break;
         }
         case 32: ban=1;
      }
      a[i].vebong(a[i].mau);
   }
   if(ban)
   {
      a[i].vebong(0);
      a[i].x+=1;
      a[i].vebong(a[i].mau);
      if(i>=1)
      {
      for(int j=0;j<i;j++)
      {

         if(a[j].x==getmaxx()-555)
         {
            c=27;
            over=1;
         }

         if(a[j].x-a[i].x<=80&&a[j].y==a[i].y)
         {
            a[i].x=a[j].x-80;

            //sua cai nay
            a[i].y=a[j].y;
            for(int n=0;n<i;n++)
            {
            for(int k=1;k<i;k++)
            {
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+80&&a[i].y==a[k].y-80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-80&&a[i].y==a[k].y+80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                     for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                     if((a[m].y==a[k].y&&a[m].x<a[k].x)||(a[m].y==a[n].y&&a[m].x<a[n].x))
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        //sua cai nay
                       //   a[m].y =a[m].y;
                        a[m].vebong(a[m].mau);

                     }

                  }
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;


               }
               //truong hop nki or kni
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+80&&a[i].y==a[k].y+160&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+160&&a[i].y==a[k].y+80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                     for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                   //   if(a[m].y==a[k].y||a[m].y==a[n].y)
                     if((a[m].y==a[k].y&&a[m].x<a[k].x)||(a[m].y==a[n].y&&a[m].x<a[n].x))
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        a[m].vebong(a[m].mau);
                     }
                  }
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;


               }
               //truong hop ink or ikn
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-160&&a[i].y==a[k].y-80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-80&&a[i].y==a[k].y-160&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                     for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                      //   if(a[m].y==a[k].y||a[m].y==a[n].y)
                     if((a[m].y==a[k].y&&a[m].x<a[k].x)||(a[m].y==a[n].y&&a[m].x<a[n].x))
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        a[m].vebong(a[m].mau);
                     }
                  }
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;
                   //   a[i].vebong(15);


               }

               if(a[i].y==a[k].y&&a[n].y==a[k].y&&a[i].mau==a[n].mau&&a[n].mau==a[k].mau&&a[n].x==a[k].x+80&&a[i].x==a[k].x-80)
               {
                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;

               }
            }
            }

             //   a[i].vebong(a[i].mau);
            if(a[i].x>=getmaxx()-75)
         {
         a[i].x=getmaxx()-75;
         a[i].vebong(a[i].mau);
         ban=0;
         i+=1;
         do{
            a[i].mau=random(chonmau);
          }while(a[i].mau<=0);
         a[i].vebong(a[i].mau);

         }

            ban=0;
            i+=1;
              do{
               a[i].mau=random(chonmau);
             }while(a[i].mau<=0);
            a[i].vebong(a[i].mau);
         }

      }

       }

   if(i>=2)
   {
       if(a[i].x>=getmaxx()-75)
         {
         a[i].x=getmaxx()-75;
         a[i].vebong(a[i].mau);
      for(int n=0;n<i;n++)
         {
            for(int k=1;k<i;k++)
            {
               //truong hop kin or nki
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+80&&a[i].y==a[k].y-80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-80&&a[i].y==a[k].y+80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                     for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                     if(a[m].y==a[k].y||a[m].y==a[n].y)
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        //sua cai nay
                        a[m].y =a[m].y;
                        a[m].vebong(a[m].mau);

                     }

                  }
                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;


               }
               //truong hop nki or kni
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+80&&a[i].y==a[k].y+160&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y+160&&a[i].y==a[k].y+80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                  for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                     if(a[m].y==a[k].y||a[m].y==a[n].y)
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        a[m].vebong(a[m].mau);
                     }
                  }
                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;


               }
               //truong hop ink or ikn
               if(a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-160&&a[i].y==a[k].y-80&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau||a[i].x==a[n].x&&a[i].x==a[k].x&&a[i].y==a[n].y-80&&a[i].y==a[k].y-160&&a[i].mau==a[n].mau&&a[i].mau==a[k].mau)
               {

                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                     for(int m=0;m<i;m++)
                  {
                     if(a[m].y==a[k].y||a[m].y==a[n].y)
                     {
                        a[m].vebong(0);
                        a[m].x +=80;
                        a[m].vebong(a[m].mau);
                     }
                  }
                  a[i].vebong(0);
                  a[n].vebong(0);
                  a[k].vebong(0);
                  Diem(0);
                  diem +=30;
                  Diem(15);
                  ban=0;
                  a[i].x=a[i].y=-500;
                  a[n].x=a[n].y=-500;
                  a[k].x=a[k].y=-500;


               }

            }

         }

         ban=0;
         i+=1;
         do{
            a[i].mau=random(chonmau);
          }while(a[i].mau<=0);
         a[i].vebong(a[i].mau);

        }

      }


            if(a[i].x>=getmaxx()-75)
         {
         a[i].x=getmaxx()-75;
         a[i].vebong(a[i].mau);
         ban=0;
         i+=1;
         do{
            a[i].mau=random(chonmau);
          }while(a[i].mau<=0);
         a[i].vebong(a[i].mau);

         }
   }
      vekhung();
  if(over==1)
    {
   clrscr();
    textbackground(0);
    setcolor(15);
    textmode(BW40);
    gotoxy(15,12);
    cprintf("GAME OVER");
    getch();
    clrscr();
    gotoxy(13,12);
    cout<<"Diem cua "<<ten<<": "<<diem;
    if(diem<100)
    {
    gotoxy(15,13);
    cout<<"VERY BAD!";
    }
    else if(diem<3000)
    {
    gotoxy(15,13);
    cout<<"GOOD!";
    }
    if(diem>10000)
    {
    gotoxy(15,13);
    cout<<"VERY GOOD!";
    }

    }
  }while(c!=27);
  getch();
  closegraph();
}
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên trungkienho90@yahoo.com
hacker
Nam Aquarius

Số bài viết : 23
Điểm : 29
Được cảm ơn : 1
Ngày sinh : 16/02/1989
Tham gia ngày : 03/11/2010
Tuổi : 29
Đến từ : binh duong

Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   6/11/2010, 00:32

Lần sau bác post code cho dễ nhình nha
em hoa cả mắt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tesulakata
Nam Pisces

Số bài viết : 16
Điểm : 18
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 12/03/1976
Tham gia ngày : 18/11/2010
Tuổi : 42
Đến từ : China

Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   18/11/2010, 13:03

Mình không chơi được game này Smile)
Thánk
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tkhking

Member Năng Động


Member Năng Động
avatar

Thú CƯng :
Nam Pisces

Số bài viết : 114
Điểm : 135
Được cảm ơn : 1
Ngày sinh : 18/03/1990
Tham gia ngày : 01/07/2010
Tuổi : 28
Đến từ : Óc Trâu Lấy Ra
Ngề nghiệp : Student
Chăm ngôn : King

Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   19/11/2010, 19:52

Tesulakata đã viết:
Mình không chơi được game này Smile)
Thánk

ý bạn là sao mình không hiểu... Bạn vào borlandC mà mở nha chương trình này viết trên đồ họa của C++ nên bạn phải khởi tạo chế độ đồ họa là ok ah...

khởi tạo bằng cách vào trình biên dịch BorlandC chọn option -> Link -> Laberry-> chek vào Graphis hình như là như vậy đó
và bạn nhớ chỉnh lại đường dẩn đến thư mục "BorlandC\\BGI" nữa nha... hình như của mình là #define Link "D:\\BorlandC\\BGI"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên trungkienho90@yahoo.com
Sakura


avatar

Thú CƯng :
Nam Scorpio

Số bài viết : 1124
Điểm : 1688
Được cảm ơn : 35
Ngày sinh : 03/11/1990
Tham gia ngày : 16/03/2010
Tuổi : 28
Đến từ : Bình Dương
Ngề nghiệp : IT Student

Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   19/11/2010, 21:30

Chắc ý bạn ấy là mấy game làm bằng C, bạn í ko muốn chơi!

_________________________________________________
Khách viếng thăm muốn liên hệ với mình thì xem thông tin phía dưới nha:
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
Nick Yahoo: Edward_Thien
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tesulakata
Nam Pisces

Số bài viết : 16
Điểm : 18
Được cảm ơn : 0
Ngày sinh : 12/03/1976
Tham gia ngày : 18/11/2010
Tuổi : 42
Đến từ : China

Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   19/11/2010, 21:38

Dạ ý em là...


Click vô ko chơi được
Máy này của em hẻm có cài mấy công cụ hỗ trợ lập trình.
Bác có thể make nó thầy file setup ko ??
Em muốn giải trí chút mà
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)   

Về Đầu Trang Go down
 

Code Game Bắn Bóng đây...(còn 1 số lỗi chưa Fix)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» *Ninja Assassin 2009 DVDrip link Mediafire *

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
IT World! :: HỌC TẬP :: HỌC KỲ V :: Đồ Họa Máy Tính-